WIK | ZIEZO
twitter facebook
U bent hier > historiek

HistoriekKorte geschiedenis van "Willen Is Kunnen" de Halse toneelkring

In na-oorlogse sfeer werd er, door enkele vrienden in hun plaatselijk stamcafé, de idee gesmeed stappen te ondernemen om in Halle met een toneelkring van start te gaan.
Het nodige theater werd er met euforie ter plekke opgevoerd. Er werd een reglement van orde opgesteld, de leden/acteurs en de pastoor waren tot een akkoord gekomen en de start van "Willen Is Kunnen" onder voorzitterschap van Louis Van Den Eynden werd een feit. Op 1 Oktober 1947 werd "Willen Is Kunnen" boven de doopvont gehouden. Ondertussen hebben we er een jeugdtheater bij onderverdeeld in twee groepen.Dit jeugdtheater "ZieZo" is het kind van enkele ambitieuse leden van WIK die, na enkele jaren brainstormen, in 2005 de start namen met initiatielessen en dan met de groep van 8 tot 18 jaar een eerste produktie op de planken brachten, zie verder op hun eigen webstek door te klikken op "ZieZo".
Dank zij de vele inspanningen van onze leden, maar ook door de belangstelling en de sympathie van heel wat mensen, sponsors en uiteraard ons enthousiaste publiek zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend amateurgezelschap en een vaste waarde in het Halse cultuurgemeenschap . De organisatie van onze toneelkring "W.I.K." en Jeugdtheater "ZieZo" is in handen van WIK-ZieZo vzw, wij zijn ook aangesloten bij OPENDOEK-vzw Amatheurtheater Zirkstraat 36 Antwerpen...